Geschiedenis

 • Vanaf 1928 werd door de Zusters van Don Bosco gestart met een internaat voor kinderen van de basisschool. Dit gebeurde in de oude, grote gebouwen gelegen op Sint-Anna ten zuiden van Kortrijk.
 • In 1942 ontstond de kolonie met als naam K.O.K. (Kortrijks Openluchtwerk voor Kinderen).
  De kolonie werd gesubsidieerd door het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn (= de vroegere benaming van Kind & Gezin). Na tussenkomst van de mutualiteit konden de kinderen hier gedurende een periode van 3 maanden (of eventueel langer) verblijven. De kinderen kwamen vanuit het hele land.
 • In 1965 werd gestopt met de kolonie en werd opnieuw gestart met internaatswerking.
 • De gebouwen waren oud en bouwvallig en daarom werd beslist om een volledige nieuwbouw te zetten. In 1983 gingen de bouwwerken van start, waarbij afbraak en opbouw zowat door elkaar liepen. Het eerste gebouw diende voor het internaat, het verblijf van de zusters en het latere kinderopvangcentrum (K.O.C.). Later volgden de kleuter- en lagere school, de kapel en het rusthuis.
 • Het K.O.C. Don Bosco startte  zijn werking in de gloednieuwe gebouwen op 1 september 1985.
 • Officieel werd het K.O.C. Don Bosco erkend en gesubsidieerd vanaf 1 oktober 1985 voor 27 plaatsen of 2 leefgroepen (12 kinderen van 2 tot 6 jaar, 15 kinderen van 6 tot 14 jaar).
 • Omdat het K.O.C. Don Bosco altijd volzet of zelfs ‘overbezet’ was, werden aanvragen tot capaciteitsuitbreiding ingediend bij Kind & Gezin.
 • Een derde leefgroep van 12 kinderen tussen 2 en 6 jaar werd erkend vanaf 1 juli 1989. Intussen was die derde leefgroep wel al 21 maanden werkzaam zonder dat we ervoor gesubsidieerd waren.
 • Een volgende uitbreiding kwam er vanaf 1 september 1990 met de erkenning van een vierde leefgroep van 12 kinderentussen 2 en 6 jaar. Vanaf dan beschikte het K.O.C. over 51 plaatsen:
  • 36 plaatsen voor kinderen tussen 2 en 6 jaar
  • 15 plaatsen voor kinderen tussen 6 en 14 jaar
 • In oktober 1991 werd gestart met een dagcentrum voor 12 kinderen van 0 tot 6 jaar gelegen in het stadscentrum van Kortrijk.
  De erkenning kwam er vanaf 1 januari 1992.
 • In 1995 veranderde het K.O.C. in Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG).
 • Op 1 januari 1996 smolten CKG en dagcentrum officieel samen tot één voorziening: CKG DON BOSCO. Kind & Gezin erkende ons centrum voor een capaciteit van 59.
 • Vanaf 1 januari 1997 werd het CKG Don Bosco erkend voor  65 plaatsen.
  Het CKG vindt zijn oorsprong in het besluit van de Vlaamse Regering van 6 april 1995 houdende de erkenning en de subsidiëring van de CKG’s.
  Dit besluit luidde niet alleen een naamsverandering in, maar belangrijker nog een aantal ingrijpende veranderingen in de werking, erkenning en subsidiëring.
  Belangrijkste vernieuwingen in de werking waren:

  • de mogelijkheid om zowel residentieel, semi-residentieel als ambulant te werken
  • leeftijd van 0 tot 12 jaar (i.p.v. 2 tot 14 bij het K.O.C.)
  • de beperking van het aantal + 6 jarigen (Vanaf 2003 viel die beperking weg)
  • beperking van de opnameduur (tot maximum 180 aanwezigheidsdagen)
  • de dossiervorming
  • de ouderbijdrageregeling (later nogmaals aangepast)
  • de samenwerkingsakkoorden met andere diensten
  • enz.
 • In 2007 zijn onze 65 plaatsen als volgt verdeeld over de werkvormen:
  We hebben drie leefgroepen waar kinderen residentieel kunnen verblijven… die leefgroepen vangen elk een tiental kinderen op.
  In iedere leefgroep wordt één crisisplaats vrijgehouden.
  In ons dagcentrum kunnen een vijftiental kinderen terecht van ’s morgens 7u.30 tot ’s avonds 18u.30.
  Onze thuisbegeleidingsdienst begeleidt 20 gezinnen aan huis.
 • Vanaf 2008 kregen we van de Kind en Gezin de mogelijkheid om onze capaciteit van 65 op te trekken naar 70 plaatsen.
  Dit kon op voorwaarde dat we 10 van die 70 plaatsen ter beschikking stellen van mobiele begeleidingen in de regio Roeselare-Tielt en in die regio een afdeling oprichten.
  We gingen deze uitdaging graag aan en startten met een afdeling in Roeselare.
  Er komen twee extra personeelsleden bij die mobiele begeleidingen zullen doen in die regio. 
  Op deze locatie startten we ook met STOP4-7, een programma gericht op kinderen met gedragsproblemen tussen 4 en 7 jaar, hun ouders én hun leerkrachten. 
  Vanaf 2008 hebben we dus twee afdelingen, één in het centrum van Kortrijk (De Fonkel) en één in Roeselare (De Fakkel).

 • De oudertrainingen binnen dat STOP4-7-project hebben heel wat succes. Vandaar de keuze om vanaf 2011 volop ook in te zetten op de oudertraining binnen het Triple P-aanbod (level 4: groep).
  Deze training voor een groep van maximum 12 ouders wordt zowel in Kortrijk als in Roeselare tijdens bepaalde periodes aangeboden.

 • Op 01-01-13 zijn alle CKG's terecht gekomen binnen een nieuw regelgevend kader, gestoeld op het modulair kader.
   

 • Op 01-03-14 werd de Intersectorale Toegangspoort op gang geschoten. Sindsdien is het aanbod Lang Residentieel binnen onze werking niet-rechtreeks toegankelijk. Ons ander hulpaanbod blijft rechtstreeks toegankelijk.

CKG Don Bosco

Sint-Anna 41
8500 Kortrijk

Tel.: +32(0)56 204 801
Fax:

Afdeling De Fonkel

Graaf Boudewijn IX-laan 4
8500 Kortrijk

Tel.: +32(0)56 258 874
Fax:

Afdeling De Fakkel

Mandellaan 204
8800 Roeselare

Tel.: 0492 97 64 79 (Charlot) of 0495 91 34 68 (Sofie)
Fax: