Aanmeldingstop en nieuwe aanmeldingsprocedure voor het trainingsprogramma STOP 4-7

30 augustus 2023

Aanmeldingstop tot aan het aanmeldingsmoment (mei - juni '24)

Vanuit het CKG willen we elk gezin, die een hulpvraag stelt, zo goed en zo snel mogelijk helpen. Voor ons start dit verhaal daarom bij de aanmelding van een gezin. 

 

We willen zorgzaam inzetten op een doorgedreven vraagverheldering en verduidelijking van de werking, zo kan een betere inschatting gemaakt worden of ons aanbod effectief de gewenste hulp is. Indien onze hulp niet de meest geschikte hulpverlening zou zijn of die wachttijd niet overbrugbaar is voor het gezin, zijn we steeds bereid om mee alternatieven te verkennen en zo gericht naar andere hulp toe te leiden.

 

Deze manier van werken leidt tot effectievere hulpverlening voor de gezinnen, waarbij zij tijdens hun zoektocht naar de meest geschikte hulpverlening alvast op de juiste wachtlijst komen te staan en niet bij aanvang van de begeleiding, na een wachttijd, dienen vast te stellen dat er toch geen goede match is met het aanbod van hulpverlening.

 

Daarnaast willen we ook de wachttijd beperken omdat we ervan uitgaan dat het niet aangewezen is gezinnen jarenlang op een wachtlijst te plaatsen. We doen dit door middel van een aanmeldingsstop, waarbij we tijdelijk geen nieuwe gezinnen meer toevoegen op onze wachtlijsten.

 

Voor onze STOP 4-7 training ontvangen we heel veel aanmeldingen, om te realiseren wat we hierboven omschreven, verkiezen we om voor de STOP training met een aanmeldingsmoment te werken:

 

Werkwijze:

  • 6 maanden voor de training van start gaat, zal het mogelijk zijn om als ouder of hulpverlener aan te melden via onze website. De concrete aanmeldingsdata-en uren & aanmeldingslink vind je terug op onze website onder het luikje 'Agenda'
  • De eerste 10 gezinnen zullen in diezelfde week opgebeld worden voor een vraagverheldering en kennismakingsgesprek om  in te schatten of er een match is tussen de vraag van het gezin en het aanbod van de training.
  • Indien de plaatsen voor de training niet ingevuld zijn, gaan we de lijst met aanmeldingen chronologisch verder af.
  • Wanneer de training volzet is of het aantal aanmeldingen zo hoog ligt dat er geen kans is tot deelname aan de training, zullen de andere aangemelde gezinnen ook gecontacteerd worden om alternatieven te verkennen binnen ons eigen aanbod of zullen we hen proberen te ondersteunen in de toeleiding naar andere partners of organisaties met een vergelijkbaar aanbod.

     

CKG Don Bosco

Sint-Anna 41
8500 Kortrijk

Tel.: +32(0)56 204 801
Fax:

Afdeling De Fonkel

Graaf Boudewijn IX-laan 4
8500 Kortrijk

Tel.: +32(0)56 258 874
Fax:

Afdeling De Fakkel

Mandellaan 204
8800 Roeselare

Tel.: 0492 97 64 79 (Charlot) of 0495 91 34 68 (Sofie)
Fax: